آنالیز خوراک طیور شرکت البرز دان

 

                             محصولات

 

پری استارتر استارتر رشد دان ۱ رشد دان ۲ پایان دان
زمان مصرف ۰ تا ۵ روزگی ۶ تا ۱۴ روزگی ۱۵ تا ۲۴ روزگی ۲۵ تا ۳۹ روزگی ۴۰ روزگی تا کشتار
مقدار مصرف سرانه (گرم) ۱۰۰ ۴۵۰ ۱۰۰۰ ۲۵۰۰ آزاد
انرژی قابل متابولیسم (Kcal/Kg) ۲۰ ± ۳۰۰۰ ۲۰ ± ۳۰۳۰ ۲۰ ± ۳۰۸۰ ۲۰ ± ۳۱۲۰ ۲۰ ± ۳۱۵۰
پروتئین خام (%) ۵/۲۳ – ۵/۲۲ ۲۲ – ۲۱ ۵/۲۰ – ۵/۱۹ ۱۹ – ۱۸ ۱۸ – ۱۷
متیونین کل (%) ۶۸/۰ ۶۴/۰ ۵۸/۰ ۵۲/۰ ۴۸/۰
متیونین+سیستین کل (%) ۰۸/۱ ۰۰/۱ ۹۲/۰ ۸۴/۰ ۷۸/۰
لیزین کل (%) ۴۵/۱ ۳۲/۱ ۲۰/۱ ۱۰/۱ ۰۰/۱
ترئونین کل (%) ۰۰/۱ ۹۴/۰ ۸۵/۰ ۷۷/۰ ۷۰/۰
کلسیم (%) ۰۰/۱ ۹۶/۰ ۹۰/۰ ۸۵/۰ ۸۰/۰
فسفر قابل دسترس (%) ۴۸/۰ ۴۸/۰ ۴۵/۰ ۴۲۵/۰ ۴۰/۰
سدیم (%) ۱۶/۰ ۱۶/۰ ۱۵/۰ ۱۵/۰ ۱۴/۰
تعادل کاتیون-آنیون (Meq/Kg) ۲۴۰ ۲۳۰ ۲۲۰ ۲۱۰ ۲۰۰

 

  • مواد تشکیل دهنده : ذرت، کنجاله سویا، گندم، گلوتن ذرت، متیونین، لیزین، ترئونین، والین، روغن گیاهی، منو کلسیم فسفات، دی کلسیم فسفات، صدف معدنی، کربنات کلسیم، نمک، جوش شیرین، پرمیکسهای ویتامینه و مینراله، کوکسیدیوستات ها، توکسین بایندر، محرکهای رشد، مولتی آنزیم، آنزیم فیتاز و افزودنی های مجاز تغذیه طیور.

  • به دلیل استفاده از انواع آنزیمها جهت بهبود قابلیت هضم مواد مغذی، مقادیر آنالیز شیمیایی با آنالیز واقعی محصول نهایی متفاوت می باشد.

 

آدرس کارخانه: بابل، زرگرشهر،  ناحیه صنعتی لاله آباد
تلفکس : ۳۲۶۴۴۷۸۶ – ۰۱۱