برنامه نوری

یکی از روشهای کنترل مصرف خوراک پلت، استفاده از برنامه های نوری است. با اجرای برنامه های نوری، می توان رشد سریع جوجه ها در سنین اولیه را کنترل کرده و به اندامهای داخلی بدن مثل قلب، ریه ها و … اجازه رشد و نمو مطلوب داده شود، به طوری که در سنین میانی و پایانی که جوجه ها از نظر اندازه جثه، بزرگتر می شوند، این اندامها بتوانند نیازهای متابولیکی جوجه را برآورده نموده و رشد مطلوب گله حاصل گردد. همچنین با اجرای برنامه نوری، زمان استراحت جوجه ها بیشتر شده و از تحرک و جابجایی آنها در سالن تا حد زیادی جلوگیری می شود و بخش زیادی از انرژی و سایر مواد مغذی خوراک به جای اینکه صرف فعالیت و متابولیسم پایه پرنده گردد، صرف رشد و افزایش وزن آن خواهد شد که این امر بهبود قابل ملاحظه راندمان غذایی را به همراه خواهد داشت.

 

برنامه نوری پیشنهادی جهت کنترل مصرف خوراک

روزهای پرورش ساعات روشنایی ساعات تاریکی توضیحات
۱ روزگی ۲۴ ساعت —- —–
۲ تا ۱۰ روزگی ۲۳ ساعت ۱ ساعت به صورت مداوم
۱۱ تا ۱۵ روزگی ۲۲ ساعت ۲ ساعت به صورت مداوم
۱۶ تا ۲۰ روزگی ۲۰ ساعت ۴ ساعت به صورت مداوم
۲۱ تا ۲۵ روزگی ۱۸ ساعت ۶ ساعت به صورت مداوم
۲۶ ۳۰ روزگی ۲۰ ساعت ۴ ساعت به صورت مداوم
۳۱ تا ۳۵ روزگی ۲۲ ساعت ۲ ساعت به صورت مداوم
۳۶ تا کشتار ۲۳ ساعت ۱ ساعت به صورت مداوم

 

  • در سنین ۲۱ تا ۲۵ روزگی که میزان ساعت تاریکی ۶ ساعت توصیه شده است، پیشنهاد می گردد که به دو زمان ۳ ساعته تقسیم گردد و بین آن، یک ساعت روشنایی جهت جلوگیری از استرس پرنده اعمال گردد. همچنین قبل از اجرای خاموشی بررسی شود تا دانخوری و آبخوری خالی نباشد تا پرنده بتواند در یک ساعت روشنایی مابین دو تاریکی خوراک و آب موردنیاز خود را دریافت کند.
  • قبل از اجرای برنامه خاموشی آبخوری های تمیز و دانخوری ها پر گردند تا بلافاصله پس از روشنایی مشکلی برای تأمین آب و دان برای گله وجود نداشته باشد.
  • توصیه می شود در صورت اجرای برنامه قطع مصرف خوراک به دلیل شرایط گرمای محیط توسط مرغدار، جهت تغییر برنامه نوری با واحد خدمات پس از فروش شرکت هماهنگی صورت گیرد.
  • در زمان تعویض دان از یک مرحله به مرحله دیگر توصیه می گردد تا حداقل ۲۴ ساعت دان مرحله قبلی با دان مرحله جدید به نسبت ۵۰:۵۰ با هم مخلوط گردد تا استرس ناشی از تغییرات فاز پرورش به حداقل برسد.
  • از مخلوط کردن دان های حاوی داروی ضد کوکسیدیوز متفاوت در زمان تغییر دان اکیداً پرهیز گردد.

 

آدرس کارخانه: بابل، زرگرشهر،  ناحیه صنعتی لاله آباد
تلفکس : ۳۲۶۴۴۷۸۶ – ۰۱۱