راهنمای مصرف خوراک پلت در مزارع گوشتی و برنامه نوری

پیشرفتهای حاصله در امر تغذیه و اصلاح نژاد جوجه های گوشتی، موجب افزایش سرعت رشد و کاهش طول دوره پرورش در دو دهه گذشته گردیده است، به طوری که مدت زمان لازم جهت رسیدن به وزن مطلوب قابل عرضه به بازار، هر سال حدود نصف روز کاهش می یابد. ولی متأسفانه این افزایش سرعت رشد سبب بروز اختلالات متابولیکی مانند سندرم مرگ ناگهانی (سکته)، آب آوردگی شکم (آسیت)، ناهنجاریهای استخوانی و افزایش درصد چربی لاشه می گردد. از طرفی در تغذیه دان پلت، جوجه ها تمایل بیشتری به مصرف خوراک دارند، در نتیجه روند رشد با سرعت بیشتری ادامه می یابد. بنابراین کنترل مصرف خوراک پلت امری ضروری است.

شرکت البرز دان جهت دستیابی مرغداران عزیز به بهترین سود اقتصادی و کاهش مشکلات متابولیکی، برنامه های تغذیه ای و نوری مختلفی را مورد بررسی قرار داده تا بتواند با بهره گیری از جدیدترین روشهای پیشنهادی کمپانی های اصلاح نژادی و همچنین با توجه به امکانات و شرایط پرورشی در ایران، بهترین شرایط و عملکرد را برای گله های مشتریان عزیز فراهم آورد.

 

مدیریت خوراک دهی

جهت کسب نتایج بهتر در طول دوره پرورش پیشنهاد می گردد،  نکات ذیل رعایت گردد:

  1. به دلیل استفاده از سینی و رول کاغذی در طول هفته اول پرورش، اندازه گیری دقیق مصرف خوراک امکان پذیر نیست. توصیه می گردد دفعات پاشیدن دان بر روی سینی ها و رول طی ۷۲ ساعت اول پرورش حدود ۷ تا ۸ بار در روز باشد تا جوجه ها به میزان کافی به مصرف خوراک تحریک گردند. از طرف دیگر به منظور رسیدن به حداکثر وزن در پایان ۱۰ روزگی و یک شروع خوب در دوره پرورش و تحریک توسعه سریع دستگاه گوارش، خوراک به صورت آزاد در اختیار جوجه ها قرار گیرد.
  2. میزان مصرف خوراک هر جوجه در طول ۱۰ روز نخست پرورش بایستی بین ۲۷۰ تا ۲۹۰ گرم باشد.
  3. کنترل میزان مصرف روزانه هر سالن با توجه به تعداد جوجه و استفاده از جدول مصرف خوراک که در ادامه خواهد آمد، امری ضروری است.
  4. توصیه می گردد در طول ۲۴ ساعت، مصرف دان سالن در ۳ یا ۴ وعده توزیع گردد.
  5. در طول اجرای برنامه کنترل مصرف خوراک روزانه، بایستی فضای کافی دانخوری و آبخوری بر مبنای تعداد جوجه مهیا باشد.
  6. از ۱۱ روزگی به بعد روزانه ۵ گرم به مصرف سرانه گله اضافه گردد.

 

جدول راهنمای مصرف روزانه خوراک و عملکرد سویه راس ۳۰۸

سن وزن بدن (گرم) مصرف روزانه دان (گرم) ضریب تبدیل غذایی سن وزن بدن (گرم) مصرف روزانه دان (گرم) ضریب تبدیل غذایی
۱ ۵۷ ۱۳ ۲۳۱/۰ ۲۹ ۱۵۹۰ ۱۵۷ ۴۲۹/۱
۲ ۷۳ ۱۷ ۴۱۰/۰ ۳۰ ۱۶۸۰ ۱۶۲ ۴۴۹/۱
۳ ۹۱ ۲۰ ۵۴۹/۰ ۳۱ ۱۷۷۱ ۱۶۷ ۴۶۹/۱
۴ ۱۱۱ ۲۳ ۶۵۹/۰ ۳۲ ۱۸۶۳ ۱۷۲ ۴۸۸/۱
۵ ۱۳۴ ۲۷ ۷۴۷/۰ ۳۳ ۱۹۵۶ ۱۷۷ ۵۰۸/۱
۶ ۱۶۰ ۳۱ ۸۱۸/۰ ۳۴ ۲۰۵۰ ۱۸۲ ۵۲۸/۱
۷ ۱۸۹ ۳۵ ۸۷۷/۰ ۳۵ ۲۱۴۴ ۱۸۶ ۵۴۸/۱
۸ ۲۲۰ ۳۹ ۹۲۶/۰ ۳۶ ۲۲۳۹ ۱۹۱ ۵۶۸/۱
۹ ۲۵۶ ۴۳ ۹۶۸/۰ ۳۷ ۲۳۳۴ ۱۹۵ ۵۸۷/۱
۱۰ ۲۹۴ ۴۸ ۰۰۴/۱ ۳۸ ۲۴۲۹ ۱۹۹ ۶۰۷/۱
۱۱ ۳۳۶ ۵۳ ۰۳۷/۱ ۳۹ ۲۵۲۴ ۲۰۳ ۶۲۷/۱
۱۲ ۳۸۱ ۵۸ ۰۶۶/۱ ۴۰ ۲۶۲۰ ۲۰۷ ۶۴۷/۱
۱۳ ۴۲۹ ۶۳ ۰۹۳/۱ ۴۱ ۲۷۱۵ ۲۱۰ ۶۶۷/۱
۱۴ ۴۸۰ ۶۹ ۱۱۸/۱ ۴۲ ۲۸۰۹ ۲۱۴ ۶۸۷/۱
۱۵ ۵۳۵ ۷۴ ۱۴۲/۱ ۴۳ ۲۹۰۴ ۲۱۷ ۷۰۷/۱
۱۶ ۵۹۳ ۸۰ ۱۶۵/۱ ۴۴ ۲۹۹۷ ۲۲۰ ۷۲۷/۱
۱۷ ۶۵۵ ۸۶ ۱۸۷/۱ ۴۵ ۳۰۹۱ ۲۲۳ ۷۴۷/۱
۱۸ ۷۱۹ ۹۲ ۲۰۸/۱ ۴۶ ۳۱۸۴ ۲۲۶ ۷۶۷/۱
۱۹ ۷۸۶ ۹۸ ۲۲۹/۱ ۴۷ ۳۲۷۶ ۲۲۸ ۷۸۷/۱
۲۰ ۸۵۶ ۱۰۴ ۲۵۰/۱ ۴۸ ۳۳۶۷ ۲۳۰ ۸۰۷/۱
۲۱ ۹۲۹ ۱۱۰ ۲۷۰/۱ ۴۹ ۳۴۵۷ ۲۳۳ ۸۲۷/۱
۲۲ ۱۰۰۴ ۱۱۶ ۲۹۰/۱ ۵۰ ۳۵۴۷ ۲۳۵ ۸۴۷/۱
۲۳ ۱۰۸۲ ۱۲۲ ۳۱۰/۱ ۵۱ ۳۶۳۵ ۲۳۶ ۸۶۷/۱
۲۴ ۱۱۶۲ ۱۲۸ ۳۳۰/۱ ۵۲ ۳۷۲۳ ۲۳۸ ۸۸۷/۱
۲۵ ۱۲۴۴ ۱۳۴ ۳۵۰/۱ ۵۳ ۳۸۰۹ ۲۳۹ ۹۰۷/۱
۲۶ ۱۳۲۸ ۱۴۰ ۳۷۰/۱ ۵۴ ۳۸۹۴ ۲۴۱ ۹۲۷/۱
۲۷ ۱۴۱۴ ۱۴۵ ۳۸۹/۱ ۵۵ ۳۹۷۸ ۲۴۲ ۹۴۷/۱
۲۸ ۱۵۰۱ ۱۵۱ ۴۰۹/۱ ۵۶ ۴۰۶۱ ۲۴۳ ۹۶۷/۱

آمار جدول فوق مربوط به استاندارد سال ۲۰۱۴ سویه راس ۳۰۸ می باشد که در بهترین شرایط بدست آمده است. در شرایط عملی مرغداری معمولاً نتایج کمتر از اعداد فوق خواهند بود

 

آدرس کارخانه: بابل، زرگرشهر،  ناحیه صنعتی لاله آباد
تلفکس : ۳۲۶۴۴۷۸۶ – ۰۱۱